Добредојдовте!

Ние обезбедуваме комплетен транспорт и логистички решенија за превоз на генерално карго во обични и специјални вагони,комбиниран транспорт со претовар во Македонија и земјите во регионот, како и транспорт за и од Цис земјите, Турција и европските земји.

Главно поле на делување: домашен и меѓународен превоз со железница, камион, контејнер, речен и морски транспорт и консултантски услуги.

Дополнителни услуги:сервис за складирање, дистрибуција,карго осигурување.

Нашиот тим:искусни и посветени професионалци на поле на организација на транспорт.

Наша мисија:

Обезбедување на првокласен транспортен сервис со нашето искуство,широка мрежа на доверливи партнери и нашето знаење за изнаоѓање на специјални решенија за железнички,патен и комбиниран сообраќај.