За Нас

Компанијата е основана  во 2007 година во Скопје од страна на посветени специјалисти со долгогодишно искуство на полето на внатрешен и меѓународен транспорт.

Компанијата разви целосен сервис во организација на транспорт со агенти на гранични премини во Македонија,разни пристаништа и логистички центри и градови кои се со особено стратегиско транспортно значење.