RRETH NESH

Kompania është themeluar në vitin 2007 në Shkup nga specialistë të përkushtuar me përvojë të gjerë në transportin kombëtar dhe ndërkombëtar.

Kompania zhvillon shërbim të plotë në organizimin e agjentëve të transportit në pikat kufitare në Maqedoni, porte të ndryshme dhe qendra logjistike dhe qytetet që janë me rëndësi të  veçantë dhe strategjike të transportit.